В частна детска ясла „Аладин” се приемат деца целогодишно, при наличие на свободни места.

Прием

Необходими документи за постъпване:

Децата се приемат от директора на яслата. За прием родителите предоставят молба, придружена от следните документи:

 • Договор за обучение и грижа
 • Копие от удостоверение за раждане на детето
 • Здравно-профилактична карта попълнена от личния лекар
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен
 • При отсъствие на детето повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии

При постъпване на дете в детска ясла „Аладин” родителят следва да донесе:

 • Комплект дрехи за преобличане
 • Спален комплект
 • Ако детето все още носи памперс - минимум 10 броя памперси за смяна и пакет мокри кърпички
 • Шише за вода
 • По желание – може да донесете любими играчки/вещи от вкъщи. Наличието на подобна връзка между дома и яслата ще спомогне за по-бързата адаптация на Вашето дете, като така ще почувства детската ясла като свой втори дом.